ALV NVN 18 april: KOERS en “patient journey”, AANGEPAST Programma

Zoals u weet kan de ALV van 18 april geen doorgang vinden in fysieke vorm. Dat is de reden dat de goedkeuring voor de jaarstukken wordt verplaatst.

Het inhoudelijke deel van de vergadering gaat WEL door!
 
Dit is geen officiële ALV conform de statuten, maar we willen ons graag door u laten adviseren.

KOERS en patient journey
Zoals u weet, werken we dit voorjaar aan de gezamenlijke KOERS met de Nierstichting. Dat doen we op basis van de behoeften van mensen met (risico op) nierschade.
Deze behoeften leggen we vast in zogenaamde patient journeys.

Na een eerste inventarisatie willen we graag met u de behoeften verder in kaart brengen, aanvullen en prioriteren.
Dat doen we met een webinar (online bijeenkomst) op zaterdag 18 april van 14:00-15:15 uur. We gaan op interactieve wijze met elkaar aan het werk aan de patient journey.

Doe mee en laat uw stem horen voor de Koers van de NVN! 

U kunt uw interesse opgeven via onderstaande link. Wilt u niet het hele formulier invullen? Meldt u dan aan via MijnNVN met uw ledennummer: 0017807 en het bij u bekende wachtwoord (of met wachtwoord vergeten). Na inschrijving ontvangt u van ons op donderdag 16 april de link en uitleg hoe u kunt deelnemen aan het Webinar.

Er is geen maximaal aantal deelnemers, en u hoeft niet te reizen!

Doe mee!!

Ik hoop u in groten getale digitaal te ontmoeten op zaterdag 18 april om 14.00 uur!!


Mede namens het bestuur,
Marja Ho-dac
Directeur NVN

Verlenging van de maatregelen, de gevolgen voor onze activiteiten

Verlenging van de maatregelen, de gevolgen voor onze activiteiten Vinkeveen, 2 april 2020
  
Beste leden,
 
Dinsdag heeft onze regering besloten dat de maatregelen ter bestrijding van het Corona virus nog tenminste tot en met 28 april van kracht blijven. Met als inzet om de kwetsbaren in onze samenleving zoveel mogelijk te beschermen. En opdat de zorg de toestroom van patiënten die toch besmet worden, aan blijft kunnen.
Gelukkig wordt op grote schaal gehoor gegeven aan de adviezen en zien we dat in de zorg op indrukwekkende manier wordt opgeschaald en gezorgd voor de getroffenen.
Daar mogen we als land trots op zijn!
 
Deze maatregelen treffen ons allemaal en zetten onze levens op hun kop. We leven, werken en onderwijzen thuis, zijn veel samen, of juist van elkaar afgesloten. Maken ons zorgen over onze gezondheid en die van onze naasten. En hebben vragen over hoe het verder moet. Met onszelf, onze banen, onze bedrijven.
 
Toch brengt het ook saamhorigheid. Minister de Jonge zei het gisteren: we bewaren afstand, maar zijn meer samen dan ooit. We zien prachtige initiatieven ontstaan vanuit menselijke warmte voor elkaar. We passen op elkaar en zijn er voor elkaar.
Dat is ook belangrijk, want alleen samen kunnen we dit virus aan!
 
Bij u, als onze leden speelt ongetwijfeld ook onzekerheid. Zeker omdat het merendeel van u behoort tot de groep van kwetsbare Nederlanders. We proberen u vanuit de NVN zo goed mogelijk te ondersteunen.

Contact
Bij ons als NVN betekent het, dat we op andere manieren dan gebruikelijk in contact willen blijven met u, onze leden.
 
Om u van nieuws en informatie te voorzien: via nvn.nl en nieren.nl.
Om u een hart onder de riem te steken: per brief, via de luistertelefoon of op nieren.nl
Om in te spelen op uw vragen en behoeften: via STAP of via mail of telefoon.
 
Liefst sturen we u brieven als deze per mail. Dat is snel en praktisch. Met name omdat bijna niemand meer op kantoor werkt.
Onze oproep is dan ook: geef ons uw e-mailadres door als dat nog niet bekend is of als u andere wijzigingen wilt doorgeven. Doe dat met een simpele mail aan info@nvn.nl. De mensen waarvan wij op 9 april nog geen mailadres hebben zullen we gaan bellen om te kijken of er toch een (digitale) oplossing te vinden is.
 
Activiteiten
Helaas kunnen niet alle activiteiten waar we elkaar ontmoeten doorgang vinden.
Dat vinden we natuurlijk erg jammer, maar veiligheid gaat voor alles.
Op nvn.nl houden we u op de hoogte van het laatste nieuws. Voorlopig zijn de themadagen tot 1 juni afgezegd en wordt per themadag bekeken of we die naar het najaar kunnen verplaatsen.
Heeft u zich al aangemeld voor een van onze themadagen, dan zullen wij u daarover persoonlijk berichten zodra duidelijk is of en hoe de themadag op een andere datum doorgang kan vinden.
Het overzicht van de voorlopige voorgenomen wijzigingen vindt u hier.
Houd de website in de gaten voor verdere wijzigingen.

Vragen
Onze STAP medewerkers krijgen veel vragen die werkgerelateerd zijn. Ze hebben inmiddels ook een dossier gemaakt op nieren.nl met informatie over Corona en werk dat binnenkort beschikbaar komt.
Alle vragen die bij de NVN, nieren.nl en de Nierstichting binnenkomen stemmen we af met het Coördinatieteam nefrologie. Indien nodig vragen we de instanties om beleid of richtlijnen te maken, zoals gebeurd is voor de dialysetaxi’s. We zijn er trots op dat we in korte tijd zoveel betrouwbare informatie hebben kunnen plaatsen en dat de samenwerking zo goed loopt.
 
Projecten
Gelukkig kunnen de meeste projecten wel doorgaan. Soms wordt er digitaal vergaderd, soms worden planningen aangepast. We doen ons best om zoveel mogelijk plannen voor 2020 toch te realiseren. Dat betekent ook dat alle medewerkers bij de NVN aan het werk zijn. Sommigen hebben het drukker, anderen minder druk. We verdelen het werk waar het kan.
Het kan dus soms zijn dat u iemand anders treft dan u gewend bent, bijvoorbeeld als u als vrijwilliger meedoet aan projecten.
 
Met het bestuur kijken we naar verschillende scenario’s voor de komende tijd en de invloed op ons werk en de bedrijfsvoering binnen de NVN. We letten er ook goed op dat mensen hun rust nemen en niet ziek worden. Tot nu toe gaat dat goed.

In de bestuursvergadering van deze week heeft het bestuur de jaarrekening en het jaarverslag besproken. Het jaarverslag 2019 kunt u, in concept, vanaf komende week bewonderen op onze website: nvn/verantwoording.
U kunt klikken op de onderstreepte zinnen (in het jaarverslag) om doorgeleid te worden naar meer informatie over een thema.
We hopen dat deze nieuwe vorm u aanspreekt en horen graag uw feedback.
 
Algemene ledenvergadering (ALV)
In de ALV van 18 april zouden we de jaarstukken ter goedkeuring voorleggen aan de leden en de opvolging van bestuursleden bespreken. In deze tijd is een ALV niet mogelijk. Het bestuur heeft daarom besloten tot Uitstel van de ALV. We houden u op de hoogte van de nieuwe datum. Uitstel van de bestuurswisselingen. Het inhoudelijk deel van de ALV was deze keer bedoeld om input op te halen van u als leden voor het nieuwe meerjarenbeleid, dat we de Koers noemen.
Op dit moment onderzoeken we of we dat deel van de vergadering op of rond 18 april toch kunnen laten doorgaan via een webinar (een digitale bijeenkomst).
We zullen u hierover berichten.

Wij hopen dat u allen zo goed mogelijk door deze lastige periode zult komen. Wij zullen u op diverse manier op de hoogte houden en wensen u alle goeds voor u en uw naasten,
 
Pas goed op elkaar!
 
Marja Ho-dac, directeur NVN
Namens bestuur en medewerkers NVN

Zorg goed voor uzelf en uw naasten

Door het coronavirus is de werkelijkheid in de afgelopen weken snel veranderd. Dit brengt veel onzekerheid met zich mee. Voor u, voor ons, voor iedereen. We maken ons zorgen over onze gezondheid en die van de mensen om ons heen. Het openbare leven ligt grotendeels stil. En ons werkende en sociale leven is ingrijpend veranderd. We volgen de belangrijke adviezen van experts. In een tijd waarin we elkaar zo nodig hebben, moeten we uit voorzorg afstand nemen van elkaar.
Extra kwetsbaar

De beperking en kwetsbaarheid die wij nu doormaken, ervaren nierpatiënten iedere dag. En nu nóg sterker. De Nierstichting voelt een grote verantwoordelijkheid om nierpatiënten, mensen die getransplanteerd zijn én hun naasten zo goed mogelijk te ondersteunen in deze extra moeilijke tijd. Samen met de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) doen wij er alles aan om hulp te bieden waar dat mogelijk is.  

Coronadossier op nieren.nl

Begrijpelijk leven er bij nierpatiënten en hun naasten veel vragen over het virus in relatie tot hun nierziekte. Dat geldt ook voor mensen die getransplanteerd zijn. Want door de afweeronderdrukkende medicijnen die zij moeten slikken tegen afstoting van de donornier, hebben zij een verminderde weerstand. In het uitgebreide dossier coronavirus en chronische nierschade, geven wij antwoord op veel vragen. Ook vinden patiënten hier alle informatie die tot nu toe bekend is. In nauwe samenwerking met medische specialisten en de NVN zorgen wij voor dagelijkse actualisatie van deze informatie.

Levensreddende zorg waarborgen

We hebben grote waardering voor alle mensen in de zorg en daarbuiten. Die voor alle Nederlanders alles op alles zetten om deze crisis het hoofd te bieden. We beseffen dat de druk in de zorg nu extreem hoog is. Hierdoor ontstaan er ook problemen in de zorg voor nierpatiënten. Als mede door het risico op besmetting met het COVID-19 virus. Veel niertransplantaties worden uitgesteld. Samen met de NVN sturen wij aan op maatregelen, die ervoor zorgen dat de zorg voor nierpatiënten gewaarborgd blijft. Mede dankzij onze inzet heeft dit inmiddels geleid tot een vernieuwd protocol voor verantwoord taxivervoer naar de dialyse. Zodat patiënten hun levensreddende behandelingen veilig kunnen blijven ondergaan.  

Doorgang activiteiten, vragen en bereikbaarheid

Ook al kunnen op dit moment niet al onze activiteiten doorgaan, wij werken onverminderd hard verder. Vanuit huis werkt ons team onvermoeibaar door voor alle nierpatiënten in ons land. Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit. Uw betrokkenheid blijft hierbij onmisbaar. De Nierstichting is gewoon bereikbaar. Op de dagen en tijden die u van ons gewend bent. Meer informatie over onze bereikbaarheid en antwoorden op veelgestelde vragen zijn te vinden op onze website.       

Zorg goed voor elkaar

Wij houden u de komende tijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Dit doen wij via onze website, social media kanalen en e-nieuwsbrieven. Wij wensen u en uw dierbaren veel sterkte toe. Zorg goed voor uzelf en uw naasten.

Jubileumfeest afgelast !

Beste leden

Dit is jammer maar op dit moment zijn alle maatregelen tegen het coronavirus belangrijker, voor ons allemaal!


Zoals u wellicht hebt gehoord worden alle evenementen tot in ieder geval 1 juni door de overheid verboden.
Dit houdt in dat ons jubileumfeest op 17 mei a.s. niet door zal gaan.

Het bestuur hoopt dat op een later moment dit jaar alsnog het jubileumfeest door kan gaan maar daar kunnen we op dit moment nog niets over zeggen.

Voor iedereen alle goeds in deze donkere periode, 

Bart, Heleen, Jacqueline, Petra, Ron en Vera 

Nier-zine Professionals berichten.

Nierstichting en het coronavirus

Geachte heer, mevrouw,

De Nierstichting voelt een grote verantwoordelijkheid om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Natuurlijk voor mensen die een kwetsbare gezondheid hebben zoals nierpatiënten. Maar ook voor iedereen die zich samen met ons inzet voor nierpatiënten, waaronder onze eigen medewerkers en de mensen werkzaam in de zorg. Lees hier meer over hoe wij mensen informeren en hoe we de bereikbaarheid hebben geregeld.

Opschorting activiteiten en beperken sociale contacten
Diverse evenementen, bijeenkomsten en wervingsactiviteiten zijn daarom tot en met 6 april opgeschort. Evenals afspraken met externen (in binnen- en buitenland). Om de continuïteit van onze inzet te waarborgen en sociale contacten te beperken, werken wij vanuit huis en plannen we afspraken waar nodig en mogelijk op afstand in.

Dossier coronavirus op nieren.nl

TransplantERENdag 2020

Het bestuur van de Stichting Nationaal Donor Monument heeft, in verband de ontwikkelingen rond het Corona virus, besloten om de aangekondigde TransplantERENdag  van zaterdag 13 juni af te gelasten.

Zelfs al zouden in juni groepen weer bij elkaar mogen komen, moeten we niet uit het oog verliezen dat een groot deel van onze doelgroep tot de groep van extra kwetsbare mensen behoort.

Op dit moment wordt er gezocht naar een nieuwe datum, mogelijk in september of een ander moment.

Bestuur Stichting Nationaal Donormonument Kleis Willemstein Vice-voorzitter

Voeding en dieet bij een nierziekte

Geachte heer, mevrouw,

Hiermee nodigen wij u van harte uit voor de Themadag Voeding en bewegen bij een nierziekte, op zaterdag 9 mei 2020 in Houten.

Voeding en dieet bij een nierziekte
Hoe kunt u als nierpatiënt uw gezondheid door middel van voeding ondersteunen? Elke fase in een nierziekte kent zijn eigen aandachtspunten en deze kunnen ook nog per persoon verschillen. Op deze themadag vertellen we u er alles over en kunt u ook uw vragen stellen en ervaringen uitwisselen met andere nierpatiënten.

Wat beweegt jou?
Beweging is voor nierpatiënten ook belangrijk. Maar intensief sporten is voor nierpatiënten vaak niet haalbaar. Hoe kunt u zorgen dat u met beperkte energie voldoende beweging krijgt en er ook plezier aan beleeft?

Voor wie?
Deze dag is voor alle nierpatiënten (en hun naasten) die meer willen weten over voeding en bewegen bij een nierziekte. Er is op deze dag ook veel ruimte om ervaringen uit te wisselen met andere nierpatiënten.

Deze dag wordt georganiseerd door de recent opgerichte Regionale Nierpatiënten Vereniging Midden Nederland (www.rnv-mn.nl) en de NVN. Deze dag komt tot stand met medewerking van medewerkers van het UMC Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis, Elyse Klinieken, Stichting Sport en Transplantatie en met foodblogger Taurai Becker.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website van de NVN. Hier vindt u ook het programma en praktische informatie

Algemene Leden Vergadering 8 maart 2020

Zondagmiddag was de jaarlijkse ALV van Leef. In de koffiekamer van Dialysecentrum ’t Gooi werden de leden ontvangen met koffie en thee. Tijdens het officiële gedeelte werd de stand van zaken besproken, wat hebben we in 2019 gedaan.
Ook kregen de leden inzage in de financiën van Leef. De onafhankelijk kascontrolecommissie heeft de boekhouding van de vereniging gecontroleerd en goedgekeurd. Daarnaast kregen de leden informatie over wat er in het jubileumjaar 2020 nog te verwachten valt!

Na het officiële gedeelte had het bestuur een lekker tapasbuffet gemaakt. Lekker? Veel leden schepten meerdere keren op en er was weinig over, dus een succes! Het was een gezellige middag, met bekende leden en enkele nieuwe leden lieten hun gezicht zien. Leef heeft deze middag 2 nieuwe leden mogen begroeten. 
Een gezellige én geslaagde middag! 

Later deze week komt er een filmpje van de foto’s op de website.

Gift VriendenLoterij kan wachtlijst donornieren verkorten

7 februari 2020

Bussum, 7 februari 2019 – Op het Goed Geld Gala 2020 van 6 februari jl. verraste de VriendenLoterij de Nierstichting en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) met een bijdrage van 690.000 euro. Hiermee kunnen belangrijke stappen worden gezet naar meer succesvolle niertransplantaties en een kortere wachtlijst. Waarmee tientallen levens per jaar kunnen worden gered. Hoe? Met de ‘refurbished’ donornier.

De Nierstichting investeert al jaren in het onderzoek van professor dr. Ton Rabelink en zijn onderzoeksteam in het LUMC. Hij werkt binnen de regeneratieve geneeskunde aan het herstellen of kweken van een nier vanuit lichaamseigen stamcellen. Dit einddoel is nog ver weg, maar met de kennis die al is opgedaan kan hij een veelbelovende nieuwe toepassing onderzoeken: de ‘refurbished’ donornier. Dit is een donornier die aanvankelijk niet geschikt is voor de ontvanger, maar door deze op een slimme manier op te knappen wel geschikt wordt voor deze transplantatie.

Prof. dr. Ton Rabelink: “Afstoting van een donornier begint vaak in de bloedvaten van de nier. Door de cellen van deze bloedvaten van de donornier te reconditioneren wordt de donornier minder als lichaamsvreemd gezien. De kans op afstoting neemt daarmee hopelijk drastisch af.” Het onderzoek is overigens niet alleen voor nierpatiënten relevant; met de kennis kunnen ook doorbraken worden bereikt voor patiënten die op een hart, long of lever wachten.

Meer succesvolle transplantaties

De gemiddelde wachttijd voor een donornier is bijna drie jaar. Iemand die vaker is getransplanteerd, bouwt na elke mislukte transplantatie antistoffen op wat een mogelijke match moeilijker maakt. De Donorwet die per 1 juli ingaat vergroot hoogstwaarschijnlijk het aanbod van donornieren. Mensen die veel antistoffen hebben opgebouwd, komen daardoor hiervoor mogelijk niet in aanmerking. Daarom vindt de Nierstichting het belangrijk ook te investeren in onderzoek naar andere orgaan verbeterende behandelingen. Met de realisatie van de ‘refurbished’ donornier wordt een grote stap gezet naar betere kansen voor nierpatiënten. Door succesvollere transplantaties, minder complicaties en een kortere wachtlijst.

Levensreddend initiatief

Tom Oostrom, directeur Nierstichting: “Als het onderzoek van professor dr. Rabelink slaagt zou dit een doorbraak betekenen voor nierpatiënten, en dan met name voor nierpatiënten die moeilijk te matchen zijn en daardoor te lang op een donornier moeten wachten. Het is geweldig dat de VriendenLoterij dit levensreddende initiatief voor nierpatiënten steunt.”

Dankzij de steun van de VriendenLoterij kunnen de onderzoekers in het LUMC de komende vier jaar werken aan de ‘refurbished’ donornier. Ook kan het LUMC dankzij de steun bioreactoren en kweekkamers voor stamcellen aanschaffen.

Dank aan trouwe loterijdeelnemers

Naast de extra toekenning van 690.000 euro voor onderzoek naar de ‘refurbished’ donornier ontving de Nierstichting dankzij trouwe loterijdeelnemers ook een prachtige jaarbijdrage van maar liefst 1.009.768 euro van de VriendenLoterij.

Uitnodiging “Tapas” Algemene Leden Vergadering

Zoals elk jaar is er ook dit jaar een Algemene ledenvergadering gepland en wel op zondag 8 maart 2020
in de koffiekamer van Dialysecentrum `t Gooi van
14.00 – 15.30 uur.

 Aansluitend worden er tapashapjes geserveerd

Komt allen!

Het programma is als volgt:

1. Opening en welkom

2. Jaar 2019:

a) Financieel jaarverslag

b) Verslag kascommissie

c) Algemeen en sociaal jaarverslag

3. Jaar 2020:

a) Bestuur Leef!

b) Vacatures

c) Lidmaatschap: voorstel contributie blijft ongewijzigd
                        I. Lidmaatschap innen automatische incasso/Tikkie

d) Subsidieaanvraag NSN voor 2020

e) Plannen voor 2020

 • Participeren in de kookworkshops (voor- en najaar)
 • Participeren in de nabestaandenbijeenkomsten (voorjaar)
 • Bijeenkomst PD patiënten en THD patiënten
 • Jubileumfeest zondag 17 mei
 • Herfstbingo zondag 4 oktober
 • Pré kerstreceptie zondag 13 december

f) Plannen van het bestuur

I. Overleg met de Nierstichting en participeren

II. Overleg met de NVN en participeren (oa. ALV’s en vrijwilligers BBQ)

III. Overleg met regionale patiëntenvereniging zoals die van Amsterdam, Utrecht, Almere en Amersfoort

4. Rondvraag

Opgeven voor 1 maart 2020

Mevrouw / de heer ………………………………………………………………………………………..

Adres en woonplaats ………………………………………………………………………………….….

geeft zich op voor de ALV op zondag 8 maart 2020

Een / twee personen *

* Doorhalen wat niet van toepassing is

Patiënten roepen Nederland op: laat dierbaren weten of je donor wil zijn

Vandaag roepen patiënten, die op de wachtlijst staan voor een orgaandonor, Nederland op om dierbaren te laten weten of ze na overlijden donor willen zijn. Zij vragen hiervoor aandacht, omdat veel mensen elkaars keuze niet kennen. Doordat mensen elkaar laten weten of ze donor willen zijn, wordt een wens vaker nageleefd en vaker ingestemd met donatie. Daarnaast neemt het bespreken van de keuze twijfel weg bij nabestaanden op een moeilijk moment. De oproepen worden gesteund en mogelijk gemaakt door de Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland. 

50 procent Nederlanders praat niet over donorkeuze

De helft van de Nederlanders bespreekt zijn donorwensen niet met naasten. Als mensen de keuze nooit bij leven aan elkaar hebben laten weten, leidt dat tot twijfel bij nabestaanden of de keuze wel daadwerkelijk bewust was. Bijna driekwart van de nabestaanden weigert bij twijfel dan ook in te stemmen met donatie. Om twijfel op een moeilijk moment bij nabestaanden te voorkomen en de wachtlijsten te verkorten, is het van belang dat meer mensen hun dierbaren laten weten of ze donor willen zijn na overlijden. 

Patiënten roepen Nederland op: Doneer 1 minuut

Er is een tekort aan alle soorten donororganen. Daarom roepen nier-, hart- en leverpatiënten op om aan dierbaren te laten weten wat de donorwens is. Dat hoeft maar één minuut te kosten. In een persoonlijke oproep vertellen zeven patiënten die wachten op een donororgaan waarom praten over de donorkeuze belangrijk is. Moniek (33) staat op de wachtlijst voor een nier: ‘Het is zonde dat wanneer iemand komt te overlijden, naasten niet weten dat diegene had willen doneren.’ Peter (48), op de wachtlijst voor een hart: ‘Het is een beslissing waarmee je je dierbaren niet ongewild wilt opzadelen op een moeilijk moment.’ Marike Lub, psycholoog bij de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) steunt de oproepen van de patiënten. Op doneer1minuut.nl geeft zij advies hoe het gesprek aan te gaan en vertellen patiënten en nabestaanden over hun ervaring.  

Voor 250 mensen op de wachtlijst komt donororgaan te laat

Tom Oostrom, directeur Nierstichting: ‘Elk jaar komt voor ongeveer 250 mensen op de wachtlijst een donororgaan te laat: ze overlijden of hun toestand verslechtert zo erg dat ze niet meer transplantabel zijn. Het is bijzonder moedig dat al zeven patiënten, die leven met veel onzekerheid of een donororgaan voor hen op tijd komt, vragen om iets voor hen te doen. Deel hun oproepen en bespreek je donorwens met je naasten, want dat kan voor hen het verschil maken. Andere landen laten al zien dat wanneer mensen goed geïnformeerd zijn, en ze het gesprek over de persoonlijke donorkeuze aangingen, nabestaanden vaker instemmen met donatie.’  

Ga voor de persoonlijke oproepen, ervaringsverhalen, tips om het gesprek aan te gaan en de factsheet (met cijfers van Motivaction en de NTS) naar www.doneer1minuut.nl.

NIEUWJAARSRECEPTIE

Tekstvak: Datum: Zondag 12 januari 2020
Locatie: Dialysecentrum ‘t Gooi, Oostereind 113
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
Programma: 
We blikken terug op 2019 en kijken vooruit naar 2020, ons jubileumjaar,
patiëntenvereniging Leef bestaat dan 35 jaar!
•	Toespraak van de voorzitter 
•	gezellig samenzijn
•	sjoelen
•	een hapje en een drankje 
•	een loterij 
•	én……… een verrassing!
We hopen jullie te zien en samen te toasten op het nieuwe jaar!
Het bestuur,
Bart, Heleen, Jacqueline, Petra, Ron en Vera

NIEUWJAARSRECEPTIE

Leef-logo

Het bestuur van de vereniging van nierpatiënten
wenst alle leden en “vrienden van”  
fijne feestdagen en een voorspoedig 2020 toe!

De antwoordstrook kan gestuurd worden naar:

Leef!

t.a.v. Secretaris

Oostereind 113, 1212 VH  Hilversum

Of mailen naar: secretarisleef@gmail.com

Of inleveren in de witte brievenbus vóór 6 januari 2020

Website Leef!: www.leef-gooi.nl

Mevrouw / de heer ………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer en woonplaats   ………………………………………………………………………………….

U komt met één/twee personen

Wel/geen lid van Leef

Opgeven kan tot en met maandag 6 januari 2020

TransplantERENdag

Op zaterdag 13 juni 2020 organiseert de Stichting Nationaal Donormonument wederom een TransplantERENdag

Info over onze stichting vindt u op www.Donormonument.nl

Afbeeldingsresultaat voor transplanterendag 2019

De Nationale Gezondheidsbeurs

De Nationale Gezondheidsbeurs

Gezondheid is je mooiste cadeau… Dus geef in deze speciale cadeaumaand tickets voor de GezondheidsBeurs cadeau, voor jezelf of voor een ander!

Vele bekende sprekers als coach Kelly Weekers, tv-kok Rudolph van Veen, auteur Faya Lourens of cardiologe Janneke Wittekoek. Daarnaast kookworkshops en info bij 325 stands. Veel inspiratie voor een gezonde leefstijl!

Ticket nu slechts € 5,- i.p.v. € 20,- 75% korting. Actie geldig tot 1 jan.

https://www.denationalegezondheidsbeurs.nl/tickets-bestellen/beurs/

Proefbevolkingsonderzoek naar chronische nierschade

2 november 2019 UMCG AmphiA Nierstichting

Vroegtijdige opsporing nierschade mogelijk stap dichterbij met NierCheck 

Volg deze link voor een informatief filmpje

In november start in de regio Breda voor het eerst in de wereld een regionaal bevolkingsonderzoek naar nierschade. Het onderzoek moet aantonen of deze screening gezondheidsvoordeel voor de bevolking oplevert. 1,7 miljoen Nederlanders hebben chronische nierschade, maar de helft hiervan weet dit niet. Door nierschade vroegtijdig op te sporen kan sneller behandeld worden, en kan nierfalen mogelijk worden voorkomen.

Nierschade wordt (te) laat ontdektAnnemiek Dorgelo (programmamanager preventie Nierstichting): “Het ontstaan van chronische nierschade gaat meestal ongemerkt. Vaak ontstaan klachten namelijk pas als de nierfunctie daalt onder de 30 procent. Maar chronische nierschade is onherstelbaar. Verergering van de nierschade kan wel worden voorkomen. Het is daarom essentieel de schade in een vroeg stadium op te sporen.” Dit kan onder meer door het meten van eiwit in de urine. Wordt eiwit aangetroffen dan kan dit duiden op schade aan de nieren. Meestal is dat het gevolg van hoge bloeddruk, diabetes en/of te hoog cholesterol. Deze risicofactoren voor nier-, hart- en vaatziekten zijn vaak nog niet bekend bij de betrokkenen en hun huisartsen.  

Hoe werkt het bevolkingsonderzoek?
Ruim 15.000 inwoners van de gemeente Breda in de leeftijd 45 – 80 jaar nemen deel aan het onderzoek. Twee screeningsmethoden worden onderzocht: de klassieke methode: mensen verzamelen thuis hun urine in een buisje. Per post wordt deze verstuurd naar een centraal laboratorium voor meting van eiwitverlies. De tweede methode is een innovatieve tool, ontwikkeld door Healthy.io, een Israëlische e-health start-up. Met een papieren teststrookje en een app meten deelnemers thuis zelf de mate van eiwitverlies in de urine. Zij krijgen direct feedback in de app. Als meerdere keren teveel eiwit wordt aangetroffen worden de betrokkenen verwezen naar een polikliniek in het Amphia Ziekenhuis voor een uitgebreider onderzoek. In geval van afwijkingen waarvoor behandeling nodig is, worden mensen doorverwezen naar de eigen huisarts. Dit geldt voor beide methoden. Paul Depla (burgemeester Breda): “Breda is de eerste stad ter wereld waar de NierCheck wordt gelanceerd. Het Amphia Ziekenhuis is één van de partners van de NierCheck. Ik ben enorm benieuwd naar de uitkomsten hiervan. Ik hoop dat het onderzoek in Breda – en in navolging daarvan ook op andere plaatsen ter wereld – veel gezondheidsproblemen kan voorkomen.”

Samenwerken in een veilige omgeving
In het project werken het UMC Groningen, het Amphia Ziekenhuis, huisartsen uit de regio Breda, Healthy.io, Copernicus en de Nierstichting samen. KPN Health is leverancier van het grootste zorgnetwerk van Nederland en zorgt via KPN E-Zorg voor de veilige data-uitwisseling binnen het project. Copernicus Interchange Technology realiseerde het platform dat de verschillende datastromen tussen betrokken partijen in goede banen leidt.
Het totale budget is 575.000 euro, en is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health van het Ministerie van Economische Zaken.

Ruim 15.000 inwoners van de gemeente Breda in de leeftijd 45 – 80 jaar nemen deel aan het onderzoek. Twee screeningsmethoden worden onderzocht: de klassieke methode: mensen verzamelen thuis hun urine in een buisje. Per post wordt deze verstuurd naar een centraal laboratorium voor meting van eiwitverlies. De tweede methode is een innovatieve tool, ontwikkeld door Healthy.io, een Israëlische e-health start-up. Met een papieren teststrookje en een app meten deelnemers thuis zelf de mate van eiwitverlies in de urine. Zij krijgen direct feedback in de app. Als meerdere keren teveel eiwit wordt aangetroffen worden de betrokkenen verwezen naar een polikliniek in het Amphia Ziekenhuis voor een uitgebreider onderzoek. In geval van afwijkingen waarvoor behandeling nodig is, worden mensen doorverwezen naar de eigen huisarts. Dit geldt voor beide methoden. Paul Depla (burgemeester Breda): “Breda is de eerste stad ter wereld waar de NierCheck wordt gelanceerd. Het Amphia Ziekenhuis is één van de partners van de NierCheck. Ik ben enorm benieuwd naar de uitkomsten hiervan. Ik hoop dat het onderzoek in Breda – en in navolging daarvan ook op andere plaatsen ter wereld – veel gezondheidsproblemen kan voorkomen.”

Samenwerken in een veilige omgeving
In het project werken het UMC Groningen, het Amphia Ziekenhuis, huisartsen uit de regio Breda, Healthy.io, Copernicus en de Nierstichting samen. KPN Health is leverancier van het grootste zorgnetwerk van Nederland en zorgt via KPN E-Zorg voor de veilige data-uitwisseling binnen het project. Copernicus Interchange Technology realiseerde het platform dat de verschillende datastromen tussen betrokken partijen in goede banen leidt.
Het totale budget is 575.000 euro, en is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health van het Ministerie van Economische Zaken.

Chef-kok Tim Golsteijn nieuwe ambassadeur Nierstichting Restaurant Driedaagse 2020

28 oktober 2019 Nierstichting

Tim Golsteijn, chef-kok van het Michelinster bekroonde restaurant Bougainville in Amsterdam, verbindt zich als vijfde ambassadeur aan de Nierstichting Restaurant Driedaagse. In de week van 23-29 maart 2020 vindt de derde editie van dit culinaire evenement plaats. Tijdens deze dagen serveren restaurants door heel Nederland een lunch en/of diner met aandacht voor verse ingrediënten, pure smaakmakers en minder zout.

Golsteijn werkte voor tal van internationaal bekende restaurants in Amsterdam, waaronder dat van het Amstel Hotel. Hier ontwikkelde hij zijn passie voor topgastronomie en patisserie. Tegenwoordig is Tim executive chef van restaurant Bougainville in Amsterdam.

Tim Golsteijn: “Als een product zout had moeten smaken, had Moeder natuur hier zelf voor gezorgd. Wij als chefs willen het voorbeeld geven, door op een creatieve manier te laten proeven dat bewuster koken met minder zout juist heel smaakvol is.” 
Nederlandse culinaire top bundelt krachtenSamen met topchefs SVH Meesterkok Menno Post (Olivijn), SVH Meesterkok Wilco Berends (De Nederlanden), chef-kok Ferry van Houten (Het Bosch @ the Waterfront) en Patron-cuisinier Marko Karelse (Villa la Ruche) gaat Tim zich hard maken voor minder zoutgebruik binnen de horeca. Zo kan iedere professionele smaakmaker het Nederlandse publiek laten ervaren dat minder zout eten juist heel smaakvol is.
Minder zout hard nodigMaar liefst 1.7 miljoen Nederlanders, zo’n 10% van de bevolking, heeft nierschade maar is zich hiervan vaak niet bewust. Zout heeft hier een belangrijk aandeel in. Minder zout helpt nierschade voorkomen.
Samen een vuist makenDe Nierstichting maakt zich samen met Koninklijke Horeca Nederland en partners Vitam, Koppert Cress, Resengo, Tromp & Rueb en Scelta Mushrooms daarom hard voor minder zout tijdens de Nierstichting Restaurant Driedaagse. Vorig jaar sloten ruim 120 restaurants zich al aan bij dit driedaagse smaakevenement. De komende editie kunnen restaurants naar keuze 3 tot 7 dagen deelnemen. We verwachten het evenement hiermee verder uit te kunnen bouwen.

Gouden Klim 2019 naar Hans Bart

 Naarden, 18 oktober 2019 

Onder het genot van een onverwacht schijnende herfstzon en in gezelschap van genodigden en lokale pers overhandigde burgemeester Han ter Heeghe van Gooise Meren de oorkonde en waarderingsspeld Gouden Klim 2019 aan Hans Bart. Deze eer valt te beurt aan iemand die zich bijzonder heeft ingespannen om bewustwording omtrent donatie en/of transplantatie te bevorderen. Inmiddels is sprake van een jarenlange traditie en werden genoemde blijken van waardering voor de zesde maal uitgereikt. De uitreiking vindt traditiegetrouw plaats bij het Nationaal Donor Monument naast de Grote Kerk in Naarden Vesting tijdens de Nationale Donorweek. 

Foto: Gerrit Ockers

Hans Bart ontving beide onderscheidingen vanwege zijn verdiensten, zoals het voortdurend onder de aandacht brengen van het patiëntenperspectief van medische professionals en bijvoorbeeld de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). Hans is een voorvechter van ‘Shared decision making’ en droeg bij aan de introductie hiervan bij de Nederlandse nefrologen. Tevens heeft hij het grote belang onderkend van nierdonatie bij leven. Aan het bekend maken van de mogelijkheden heeft hij stevig bijgedragen, onder andere door de oprichting van de stichting Nierdonatie-bij-Leven. En niet in de laatste plaats door zelf een nier af te staan. Bovendien heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de realisering van het Actieve Donor Registratie systeem.(ADR). Voorts werkte hij hard hard aan de oprichting van Nieren.nl

Wetenschapsdag & Benelux Kidney Meeting 11 oktober a.s

Laat u bijpraten over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van nierziekten en zorg. Fundamenteel onderzoek, toepassingen van onderzoek, patiëntparticipatie bij onderzoek; het komt allemaal voorbij op de Wetenschapsdag 2019.

De Wetenschapsdag vindt plaats op vrijdag 11 oktober 2019 in Eindhoven. 

Zoals u gewend bent, zijn de organiserende partijen de Nierpatiënten Vereniging Nederland, de Nierstichting, NierNieuws en de Nederlandse Federatie voor Nefrologie. Dit jaar heeft de Wetenschapsdag een Belgisch tintje: de Belgische nierwereld is van harte uitgenodigd!

Benelux Kidney Meeting

Gelijk met de Wetenschapsdag wordt de Benelux Kidney Meeting (BKM) georganiseerd. Een dag waarop Nederlandse en Belgische nefrologen en onderzoekers elkaar ontmoeten.

Onderdeel van de Benelux Kidney Meeting zijn mondelinge en posterpresentaties van jonge onderzoekers. Tijdens de lunch kunnen ook de deelnemers aan de Wetenschapsdag deze (Engelstalige) presentaties bekijken.

Programma

9.30Inloop, ontvangst met koffie en thee
10.00Welkom door Marja Ho-dac, directeur NVN
10.05Presentatie Dr. Vianda Stel, epidemioloog, Amsterdam UMC:
 Hoe vaak komen dialyse en transplantatie voor in Nederland en België? Wat kunnen we van elkaar leren? 
10.25Presentatie Prof. Dr. Dirk Kuypers, nefroloog, UZ Leuven: 
 Wat is de toekomst van nierfunctievervangende behandeling? 
10.45Gelegenheid tot het stellen van vragen
11.00Start Benelux Kidney Meeting voor nefrologen en arts-onderzoekers
11.00 – 12.00Workshopronde 1 Wetenschapsdag
12.00 – 13.00Lunch
13.00 – 14.00Workshopronde 2 Wetenschapsdag
14.15 – 15.15Workshopronde 3 Wetenschapsdag
15.30 – 16.00Afsluiting met een hapje en een drankje

Gratis voor leden van Leef en de NVN

NVN-leden hebben gratis toegang tot de Wetenschapsdag. Ook niet-leden kunnen aan themadagen deelnemen, zij betalen € 35,- per themadag. Het lidmaatschap van de NVN kost € 27,50 per jaar of € 13,75 voor partners/naasten van NVN-leden. Leden van Leef zijn automatisch lid van de NVN.

Aanmeldformulier

Bent u wel lid, maar niet ingelogd? Log dan eerst in.

Uitnodiging high tea-bingo zondag 13 oktober 2019

Het bestuur van de vereniging van nierpatiënten nodigt alle dialysepatiënten en vrienden van Leef uit voor een high tea-bingomidddag op zondag 13 oktober 2019!

Voor alle leden en vrienden van Leef is de 1e bingokaart gratis, de 2e en volgende kaarten kosten € 3,50 per stuk.

Voor niet leden kosten de bingo-kaarten € 3,50 per stuk. Uiteraard hopen wij jullie allemaal te zien!

Locatie: Dialysecentrum ’t Gooi, koffiekamer. Oostereind 113 Hilversum. Er is beperkt plaats, meldt u snel aan want vol is vol!

Tijd: van 14.00 tot 16.30 uur
Kom op tijd, de 1ste nummers worden omstreeks 14.30 uur getrokken

Programma:

· Gezellige gesprekken met elkaar

· Bingo, prijzen te winnen

· Genieten van de high tea

Opgeven kan tot en met donderdag 10 oktober 2019. Via mailen naar:  secretarisleef@outlook.com

Geef aan wat van toepassing is:   
                                                                                               
Een / twee personen                   

Wel / geen lid van Leef

En uw naam en telefoonnummer.

Graag tot 13 oktober 2019!

Je nier op je nachtkastje

Op het moment dat je nieren niet meer werken, ben je afhankelijk van dialyse of een transplantatie. Simpelweg om in leven te blijven. Vandaag de dag zijn dialyseapparaten nog steeds zo groot als een koelkast. Patiënten zijn enorm beperkt in wat ze kunnen ondernemen en vaak gebonden aan het ziekenhuis. De Nederlandse Nierstichting werkt samen met internationale topwetenschappers aan een kleiner, lichter en gebruiksvriendelijker dialyseapparaat ter grootte van een printer. Met deze draagbare kunstnier krijgen nierpatiënten straks hun vrijheid terug doordat ze kunnen dialyseren waar en wanneer ze zelf willen. Lees meer…

NVN benoemt nieuwe directeur

Marja Ho-Dac-Pannekeet (52) is per 1 september 2019 de nieuwe directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). Zij volgt Hans Bart op die de afgelopen 8 jaar NVN-directeur was. Hij heeft veel voor mensen met nierproblemen bereikt. Zo zette hij zich in voor het realiseren van de Nierwijzer (hulpmiddel bij het kiezen voor een passende behandeling), Nieren.nl en de vernieuwde donorwet. Ook wil hij bevorderen dat patiënten en zorgverleners samen en in goed overleg over een passende behandeling beslissen.  

Lees meer

Bijeenkomst thuisdialysepatiënten

Op 12 juni hebben Maatschappelijk werk en Leef! een bijeenkomst georganiseerd voor alle thuisdialysepatienten.
Onder het genot van een hapje en een drankje in De Jonge Haan was het een goed weerzien.
Onderwerpen zoals vakanties, persoonsgebonden budget en (thuis)zorg kwamen ter sprake.
Maar bovenal was het goed om ervaringen uit te wisselen.
Tot volgend jaar!

Gratis ‘Kies Ik Gezond?’-app beschikbaar

Het Voedingscentrum heeft een gratis app: ‘Kies Ik Gezond?’ Daarmee kun je producten zoeken, scannen en vergelijken. Je hoeft geen kleine lettertjes meer op het etiket te ontcijferen en kun je in één oogopslag zien wat een gezondere keuze is. Zo vind je als patiënt eenvoudig een gezonde match. Hoe helpt de app?

“De app maakt etiketten lezen veel makkelijker en leuker”, aldus Wieke van der Vossen van het Voedingscentrum. “We hopen een revolutie in de supermarkt te ontketenen; het zou fantastisch zijn als met deze app veel meer mensen het etiket gaan gebruiken. Onderzoek laat namelijk zien dat het lezen van etiketten kan bijdragen aan een gezonder eetpatroon. En waar wij natuurlijk heel blij mee zijn, is dat je met de app gelijk kunt zien of een product een gezonde keuze is volgens de Schijf van Vijf.“

Geen kleine lettertjes: In de app krijg je de voedingswaarden en ingrediënten te zien wanneer je de streepjescode van een product scant. Je kunt een product ook opzoeken. Extra letten op calorieën, verzadigd vet, koolhydraten, suiker, vezels of zout? Je kunt dit aangeven in de app. Wanneer je een product scant, zoekt of vergelijkt, dan komen de voedingswaarden die je als patiënt belangrijk vindt bovenaan te staan. Ideaal dus als je bijvoorbeeld minder zout wilt eten.
De gezondere keuze ontdekken: Standaard zie je of een product past in de Schijf van Vijf of niet. Bij producten die niet in de Schijf van Vijf staan krijg je gezondere alternatieven te zien of krijg je een handige tip, bijvoorbeeld een link naar een gezonder recept.

As je de zoekfunctie gebruikt om een product op te zoeken, kun je de zoekresultaten sorteren op voedingswaarden, zoals suiker, zout of vet. Zo zie je dus gelijk in welk product bijvoorbeeld het minste suiker zit. 

Altijd up-to-date: Producten, en dus etiketten willen nog weleens veranderen. Uniek aan deze app is dat de productinformatie afkomstig is van databanken waarin de fabrikanten hun gegevens actueel houden. Wijzigingen worden direct doorgevoerd in de app en zo blijven de gegevens up-to-date.
Download in Play Store
Download in App Store

Televisieopname DG

Regelmatig wordt er aan ons gevraagd of er opnames gemaakt mogen worden voor een televisieprogramma. Dit keer gaat het over innovaties in de zorg. Waarschijnlijk wordt het 26 juni a.s. uitgezonden.

Als er meer informatie is, laten we het weten.

De acteur in deze is de heer le Mahieu.
U wordt bedankt voor de samenwerking!

Dag tegen zout

Dag tegen zout – Nierstichting Goed voor je smaak. Goed voor je nieren

Steeds meer mensen eten zoutbewust. Dat helpt om je nieren gezond te houden. Minder zout eten kan makkelijk als je meer kruiden en specerijen gebruikt. Houd je van je nieren én van lekker eten? Zeg dan dag tegen zout. Meer kruideninspiratie nodig?

Lees meer

NIEUWJAARSRECEPTIE

Datum: Zondag 12 januari 2020
Locatie: Dialysecentrum ‘t Gooi, Oostereind 113
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
Programma:
We blikken terug op 2019 en kijken vooruit naar 2020, ons jubileumjaar,
patiëntenvereniging Leef bestaat dan 35 jaar!

 • Toespraak van de voorzitter
 • gezellig samenzijn
 • sjoelen
 • een hapje en een drankje
 • een loterij
 • én……… een verrassing!

We hopen jullie te zien en samen te toasten op het nieuwe jaar!

Het bestuur,
Bart, Heleen, Jacqueline, Petra, Ron en Vera

De antwoordstrook kan gestuurd worden naar:

Leef!

t.a.v. Secretaris

Oostereind 113, 1212 VH  Hilversum

Of mailen naar: secretarisleef@gmail.com

Of inleveren in de witte brievenbus vóór 6 januari 2020

Website Leef!: www.leef-gooi.nl

Mevrouw / de heer ………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer en woonplaats   ………………………………………………………………………………….

U komt met één/twee personen

Wel/geen lid van Leef

Opgeven kan tot en met maandag 6 januari 2020

Tergooi rookvrij per 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 is Tergooi geheel rookvrij. Tergooi vindt dat een omgeving waar gezondheid centraal staat helemaal rookvrij hoort te zijn.

Vanaf 1 januari 2019 is Tergooi geheel rookvrij. In de gebouwen van het ziekenhuis op de locaties Hilversum en Blaricum mag al langer niet gerookt worden, maar vanaf die datum is het ook niet langer toegestaan om op beide terreinen van het ziekenhuis te roken. Tergooi vindt dat een omgeving waar gezondheid centraal staat helemaal rookvrij hoort te zijn. Het rookverbod geldt voor sigaretten, shag, sigaren en pijptabak. Ook e-sigaretten en toepassingen van ‘rookvrije’ sigaretten zijn niet toegestaan. Carol Lasham, kinderarts in Tergooi: ‘Met het rookvrij maken van de ziekenhuisomgeving willen we een gezonde, rookvrije leef- en werkomgeving bieden voor patiënten, bezoekers en medewerkers en zo een actieve bijdrage leveren aan de gezondheid en kwaliteit van leven van de inwoners van de regio’.

Om bezoekers, medewerkers en anderen goed voor te bereiden op de nieuwe maatregel startte het ziekenhuis de campagne ‘Tergooi Rookvrij’. Met affiches, informatiefolders en een online-campagne worden mensen in de komende maanden actief geïnformeerd en wordt duidelijk gemaakt dat roken niet past in een omgeving waar gezondheid centraal staat. In de aanloop naar 1 januari zullen ook de diverse rookcabines op beide ziekenhuisterreinen definitief worden verwijderd. Roken is een belangrijke veroorzaker van ziekten en aandoeningen die in Tergooi behandeld worden. Met het geheel rookvrij maken van het ziekenhuis èn de omliggende terreinen wil het ziekenhuis concrete invulling geven aan het gedachtegoed van ‘positieve gezondheid en preventie’ in de hele regio.

Binnen Tergooi zijn medisch specialisten Tammo Pels Rijcken (radioloog), Carol Lasham (kinderarts), Hans Scheltema (uroloog), Peter van Tilburg (longarts), Silvia Hiep-van Casteren (longarts) en Sylvia Luykx-de Bakker (internist-oncoloog) de drijvende krachten achter ‘Tergooi Rookvrij’. Zij vinden dat een omgeving waar gezondheid centraal staat helemaal rookvrij hoort te zijn. Niet roken voorkomt ziekten en bevordert herstel na een ingreep.

Stoppen-met-rokenpoli

Rokende patiënten die in Tergooi worden opgenomen kunnen hulp krijgen. Lasham: ‘Bijvoorbeeld met nicotinepleisters, nicotinekauwgom en dergelijke. Uit onderzoek blijkt ook dat patiënten die geruime tijd vóór een geplande ingreep stoppen met roken sneller herstellen na een ingreep en minder kans hebben op complicaties’. Daarnaast heeft het ziekenhuis sinds 2004 een Stoppen-met-rokenpoli waar deelnemers in groepsverband stoppen met roken. Voor rokende medewerkers die willen stoppen met roken worden speciale cursussen georganiseerd (informatie hierover staat op Tergooi intranet).

Preventieve activiteiten

Met de Gezondheidsstudio levert Tergooi al jaren tal van preventieve activiteiten om mensen zo lang mogelijk gezond en fit te houden, zoals bijvoorbeeld een rookvrij Tergooi. Het ziekenhuis wil zich hiermee ontwikkelen tot een maatschappelijk ondernemend ziekenhuis dat actieve bijdragen levert aan de gezondheid en kwaliteit van leven van de inwoners van de regio.

Rookvrije Generatie in Gooi en Vechtstreek

In dat kader ondertekende het ziekenhuis in juni 2017 samen met ruim 30 andere partijen uit de regio Gooi en Vechtstreek het convenant ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie in Gooi en Vechtstreek’. Met al deze partners is de regio aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij. Hiermee is Gooi en Vechtstreek als allereerste regio op weg naar een Rookvrije Generatie waarin kinderen volledig rookvrij kunnen opgroeien.

Vergoeding door uw zorgverzekering

U krijgt voor het stoppen met roken vaak een vergoeding van uw zorgverzekering. Op RookvrijOokJij.nl staat een overzicht wat de verschillende verzekeringen vergoeden voor de ‘Rookvrij? Ook Jij!’ groepstraining die in Tergooi op de Stoppen-met-rokenpoli wordt gegeven.

Rookvrije terreinen

Op de terreinen van Tergooi in Blaricum en Hilversum worden de rookcabines in de aanloop naar 1 januari verwijderd. Het rookverbod geldt voor sigaretten, shag, sigaren en pijptabak. Ook e-sigaretten en toepassingen van ‘rookvrije’ sigaretten zijn niet toegestaan. Op onderstaande afbeeldingen zijn de erfgrenzen van de terreinen in donkerblauw aangegeven.