NIEUWJAARSRECEPTIE

Tekstvak: Datum: Zondag 12 januari 2020
Locatie: Dialysecentrum ‘t Gooi, Oostereind 113
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
Programma: 
We blikken terug op 2019 en kijken vooruit naar 2020, ons jubileumjaar,
patiëntenvereniging Leef bestaat dan 35 jaar!
•	Toespraak van de voorzitter 
•	gezellig samenzijn
•	sjoelen
•	een hapje en een drankje 
•	een loterij 
•	én……… een verrassing!
We hopen jullie te zien en samen te toasten op het nieuwe jaar!
Het bestuur,
Bart, Heleen, Jacqueline, Petra, Ron en Vera

NIEUWJAARSRECEPTIE

Leef-logo

Het bestuur van de vereniging van nierpatiënten
wenst alle leden en “vrienden van”  
fijne feestdagen en een voorspoedig 2020 toe!

De antwoordstrook kan gestuurd worden naar:

Leef!

t.a.v. Secretaris

Oostereind 113, 1212 VH  Hilversum

Of mailen naar: secretarisleef@gmail.com

Of inleveren in de witte brievenbus vóór 6 januari 2020

Website Leef!: www.leef-gooi.nl

Mevrouw / de heer ………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer en woonplaats   ………………………………………………………………………………….

U komt met één/twee personen

Wel/geen lid van Leef

Opgeven kan tot en met maandag 6 januari 2020