Uitnodiging “Tapas” Algemene Leden Vergadering

Zoals elk jaar is er ook dit jaar een Algemene ledenvergadering gepland en wel op zondag 8 maart 2020
in de koffiekamer van Dialysecentrum `t Gooi van
14.00 – 15.30 uur.

 Aansluitend worden er tapashapjes geserveerd

Komt allen!

Het programma is als volgt:

1. Opening en welkom

2. Jaar 2019:

a) Financieel jaarverslag

b) Verslag kascommissie

c) Algemeen en sociaal jaarverslag

3. Jaar 2020:

a) Bestuur Leef!

b) Vacatures

c) Lidmaatschap: voorstel contributie blijft ongewijzigd
                        I. Lidmaatschap innen automatische incasso/Tikkie

d) Subsidieaanvraag NSN voor 2020

e) Plannen voor 2020

  • Participeren in de kookworkshops (voor- en najaar)
  • Participeren in de nabestaandenbijeenkomsten (voorjaar)
  • Bijeenkomst PD patiënten en THD patiënten
  • Jubileumfeest zondag 17 mei
  • Herfstbingo zondag 4 oktober
  • Pré kerstreceptie zondag 13 december

f) Plannen van het bestuur

I. Overleg met de Nierstichting en participeren

II. Overleg met de NVN en participeren (oa. ALV’s en vrijwilligers BBQ)

III. Overleg met regionale patiëntenvereniging zoals die van Amsterdam, Utrecht, Almere en Amersfoort

4. Rondvraag

Opgeven voor 1 maart 2020

Mevrouw / de heer ………………………………………………………………………………………..

Adres en woonplaats ………………………………………………………………………………….….

geeft zich op voor de ALV op zondag 8 maart 2020

Een / twee personen *

* Doorhalen wat niet van toepassing is