Algemene Leden Vergadering 8 maart 2020

Zondagmiddag was de jaarlijkse ALV van Leef. In de koffiekamer van Dialysecentrum ’t Gooi werden de leden ontvangen met koffie en thee. Tijdens het officiële gedeelte werd de stand van zaken besproken, wat hebben we in 2019 gedaan.
Ook kregen de leden inzage in de financiën van Leef. De onafhankelijk kascontrolecommissie heeft de boekhouding van de vereniging gecontroleerd en goedgekeurd. Daarnaast kregen de leden informatie over wat er in het jubileumjaar 2020 nog te verwachten valt!

Na het officiële gedeelte had het bestuur een lekker tapasbuffet gemaakt. Lekker? Veel leden schepten meerdere keren op en er was weinig over, dus een succes! Het was een gezellige middag, met bekende leden en enkele nieuwe leden lieten hun gezicht zien. Leef heeft deze middag 2 nieuwe leden mogen begroeten. 
Een gezellige én geslaagde middag! 

Later deze week komt er een filmpje van de foto’s op de website.