Verlenging van de maatregelen, de gevolgen voor onze activiteiten

Vinkeveen, 2 april 2020
  
Beste leden,
 
Dinsdag heeft onze regering besloten dat de maatregelen ter bestrijding van het Corona virus nog tenminste tot en met 28 april van kracht blijven. Met als inzet om de kwetsbaren in onze samenleving zoveel mogelijk te beschermen. En opdat de zorg de toestroom van patiënten die toch besmet worden, aan blijft kunnen.
Gelukkig wordt op grote schaal gehoor gegeven aan de adviezen en zien we dat in de zorg op indrukwekkende manier wordt opgeschaald en gezorgd voor de getroffenen.
Daar mogen we als land trots op zijn!
 
Deze maatregelen treffen ons allemaal en zetten onze levens op hun kop. We leven, werken en onderwijzen thuis, zijn veel samen, of juist van elkaar afgesloten. Maken ons zorgen over onze gezondheid en die van onze naasten. En hebben vragen over hoe het verder moet. Met onszelf, onze banen, onze bedrijven.
 
Toch brengt het ook saamhorigheid. Minister de Jonge zei het gisteren: we bewaren afstand, maar zijn meer samen dan ooit. We zien prachtige initiatieven ontstaan vanuit menselijke warmte voor elkaar. We passen op elkaar en zijn er voor elkaar.
Dat is ook belangrijk, want alleen samen kunnen we dit virus aan!
 
Bij u, als onze leden speelt ongetwijfeld ook onzekerheid. Zeker omdat het merendeel van u behoort tot de groep van kwetsbare Nederlanders. We proberen u vanuit de NVN zo goed mogelijk te ondersteunen.

Contact
Bij ons als NVN betekent het, dat we op andere manieren dan gebruikelijk in contact willen blijven met u, onze leden.
 
Om u van nieuws en informatie te voorzien: via nvn.nl en nieren.nl.
Om u een hart onder de riem te steken: per brief, via de luistertelefoon of op nieren.nl
Om in te spelen op uw vragen en behoeften: via STAP of via mail of telefoon.
 
Liefst sturen we u brieven als deze per mail. Dat is snel en praktisch. Met name omdat bijna niemand meer op kantoor werkt.
Onze oproep is dan ook: geef ons uw e-mailadres door als dat nog niet bekend is of als u andere wijzigingen wilt doorgeven. Doe dat met een simpele mail aan info@nvn.nl. De mensen waarvan wij op 9 april nog geen mailadres hebben zullen we gaan bellen om te kijken of er toch een (digitale) oplossing te vinden is.
 
Activiteiten
Helaas kunnen niet alle activiteiten waar we elkaar ontmoeten doorgang vinden.
Dat vinden we natuurlijk erg jammer, maar veiligheid gaat voor alles.
Op nvn.nl houden we u op de hoogte van het laatste nieuws. Voorlopig zijn de themadagen tot 1 juni afgezegd en wordt per themadag bekeken of we die naar het najaar kunnen verplaatsen.
Heeft u zich al aangemeld voor een van onze themadagen, dan zullen wij u daarover persoonlijk berichten zodra duidelijk is of en hoe de themadag op een andere datum doorgang kan vinden.
Het overzicht van de voorlopige voorgenomen wijzigingen vindt u hier.
Houd de website in de gaten voor verdere wijzigingen.

Vragen
Onze STAP medewerkers krijgen veel vragen die werkgerelateerd zijn. Ze hebben inmiddels ook een dossier gemaakt op nieren.nl met informatie over Corona en werk dat binnenkort beschikbaar komt.
Alle vragen die bij de NVN, nieren.nl en de Nierstichting binnenkomen stemmen we af met het Coördinatieteam nefrologie. Indien nodig vragen we de instanties om beleid of richtlijnen te maken, zoals gebeurd is voor de dialysetaxi’s. We zijn er trots op dat we in korte tijd zoveel betrouwbare informatie hebben kunnen plaatsen en dat de samenwerking zo goed loopt.
 
Projecten
Gelukkig kunnen de meeste projecten wel doorgaan. Soms wordt er digitaal vergaderd, soms worden planningen aangepast. We doen ons best om zoveel mogelijk plannen voor 2020 toch te realiseren. Dat betekent ook dat alle medewerkers bij de NVN aan het werk zijn. Sommigen hebben het drukker, anderen minder druk. We verdelen het werk waar het kan.
Het kan dus soms zijn dat u iemand anders treft dan u gewend bent, bijvoorbeeld als u als vrijwilliger meedoet aan projecten.
 
Met het bestuur kijken we naar verschillende scenario’s voor de komende tijd en de invloed op ons werk en de bedrijfsvoering binnen de NVN. We letten er ook goed op dat mensen hun rust nemen en niet ziek worden. Tot nu toe gaat dat goed.

In de bestuursvergadering van deze week heeft het bestuur de jaarrekening en het jaarverslag besproken. Het jaarverslag 2019 kunt u, in concept, vanaf komende week bewonderen op onze website: nvn/verantwoording.
U kunt klikken op de onderstreepte zinnen (in het jaarverslag) om doorgeleid te worden naar meer informatie over een thema.
We hopen dat deze nieuwe vorm u aanspreekt en horen graag uw feedback.
 
Algemene ledenvergadering (ALV)
In de ALV van 18 april zouden we de jaarstukken ter goedkeuring voorleggen aan de leden en de opvolging van bestuursleden bespreken. In deze tijd is een ALV niet mogelijk. Het bestuur heeft daarom besloten tot Uitstel van de ALV. We houden u op de hoogte van de nieuwe datum. Uitstel van de bestuurswisselingen. Het inhoudelijk deel van de ALV was deze keer bedoeld om input op te halen van u als leden voor het nieuwe meerjarenbeleid, dat we de Koers noemen.
Op dit moment onderzoeken we of we dat deel van de vergadering op of rond 18 april toch kunnen laten doorgaan via een webinar (een digitale bijeenkomst).
We zullen u hierover berichten.

Wij hopen dat u allen zo goed mogelijk door deze lastige periode zult komen. Wij zullen u op diverse manier op de hoogte houden en wensen u alle goeds voor u en uw naasten,
 
Pas goed op elkaar!
 
Marja Ho-dac, directeur NVN
Namens bestuur en medewerkers NVN