ALV NVN 18 april: KOERS en “patient journey”, AANGEPAST Programma

Zoals u weet kan de ALV van 18 april geen doorgang vinden in fysieke vorm. Dat is de reden dat de goedkeuring voor de jaarstukken wordt verplaatst.

Het inhoudelijke deel van de vergadering gaat WEL door!
 
Dit is geen officiële ALV conform de statuten, maar we willen ons graag door u laten adviseren.

KOERS en patient journey
Zoals u weet, werken we dit voorjaar aan de gezamenlijke KOERS met de Nierstichting. Dat doen we op basis van de behoeften van mensen met (risico op) nierschade.
Deze behoeften leggen we vast in zogenaamde patient journeys.

Na een eerste inventarisatie willen we graag met u de behoeften verder in kaart brengen, aanvullen en prioriteren.
Dat doen we met een webinar (online bijeenkomst) op zaterdag 18 april van 14:00-15:15 uur. We gaan op interactieve wijze met elkaar aan het werk aan de patient journey.

Doe mee en laat uw stem horen voor de Koers van de NVN! 

U kunt uw interesse opgeven via onderstaande link. Wilt u niet het hele formulier invullen? Meldt u dan aan via MijnNVN met uw ledennummer: 0017807 en het bij u bekende wachtwoord (of met wachtwoord vergeten). Na inschrijving ontvangt u van ons op donderdag 16 april de link en uitleg hoe u kunt deelnemen aan het Webinar.
Er is geen maximaal aantal deelnemers, en u hoeft niet te reizen! Doe mee!!
Ik hoop u in groten getale digitaal te ontmoeten op zaterdag 18 april om 14.00 uur!!

Mede namens het bestuur,
Marja Ho-dac
Directeur NVN