Zorg goed voor uzelf en uw naasten

Door het coronavirus is de werkelijkheid in de afgelopen weken snel veranderd. Dit brengt veel onzekerheid met zich mee. Voor u, voor ons, voor iedereen. We maken ons zorgen over onze gezondheid en die van de mensen om ons heen. Het openbare leven ligt grotendeels stil. En ons werkende en sociale leven is ingrijpend veranderd. We volgen de belangrijke adviezen van experts. In een tijd waarin we elkaar zo nodig hebben, moeten we uit voorzorg afstand nemen van elkaar.
Extra kwetsbaar

De beperking en kwetsbaarheid die wij nu doormaken, ervaren nierpatiënten iedere dag. En nu nóg sterker. De Nierstichting voelt een grote verantwoordelijkheid om nierpatiënten, mensen die getransplanteerd zijn én hun naasten zo goed mogelijk te ondersteunen in deze extra moeilijke tijd. Samen met de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) doen wij er alles aan om hulp te bieden waar dat mogelijk is.  

Coronadossier op nieren.nl

Begrijpelijk leven er bij nierpatiënten en hun naasten veel vragen over het virus in relatie tot hun nierziekte. Dat geldt ook voor mensen die getransplanteerd zijn. Want door de afweeronderdrukkende medicijnen die zij moeten slikken tegen afstoting van de donornier, hebben zij een verminderde weerstand. In het uitgebreide dossier coronavirus en chronische nierschade, geven wij antwoord op veel vragen. Ook vinden patiënten hier alle informatie die tot nu toe bekend is. In nauwe samenwerking met medische specialisten en de NVN zorgen wij voor dagelijkse actualisatie van deze informatie.

Levensreddende zorg waarborgen

We hebben grote waardering voor alle mensen in de zorg en daarbuiten. Die voor alle Nederlanders alles op alles zetten om deze crisis het hoofd te bieden. We beseffen dat de druk in de zorg nu extreem hoog is. Hierdoor ontstaan er ook problemen in de zorg voor nierpatiënten. Als mede door het risico op besmetting met het COVID-19 virus. Veel niertransplantaties worden uitgesteld. Samen met de NVN sturen wij aan op maatregelen, die ervoor zorgen dat de zorg voor nierpatiënten gewaarborgd blijft. Mede dankzij onze inzet heeft dit inmiddels geleid tot een vernieuwd protocol voor verantwoord taxivervoer naar de dialyse. Zodat patiënten hun levensreddende behandelingen veilig kunnen blijven ondergaan.  

Doorgang activiteiten, vragen en bereikbaarheid

Ook al kunnen op dit moment niet al onze activiteiten doorgaan, wij werken onverminderd hard verder. Vanuit huis werkt ons team onvermoeibaar door voor alle nierpatiënten in ons land. Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit. Uw betrokkenheid blijft hierbij onmisbaar. De Nierstichting is gewoon bereikbaar. Op de dagen en tijden die u van ons gewend bent. Meer informatie over onze bereikbaarheid en antwoorden op veelgestelde vragen zijn te vinden op onze website.       

Zorg goed voor elkaar

Wij houden u de komende tijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Dit doen wij via onze website, social media kanalen en e-nieuwsbrieven. Wij wensen u en uw dierbaren veel sterkte toe. Zorg goed voor uzelf en uw naasten.