NVN en Corona, hoe nu verder?

                                                                                                            Bussum 15 mei 2020

Beste leden, 

Nog steeds staat de wereld op zijn kop en blijven we allemaal zoveel mogelijk binnen.
En hoewel de Coronamaatregelen voorzichtig stap voor stap versoepeld worden, blijven
de mensen met een kwetsbare gezondheid thuis en proberen deze tijd zo veilig mogelijk door te komen.

Themadagen 
Ook bij de NVN denken we natuurlijk na over het moment waarop we weer bij elkaar mogen komen. We kijken ernaar uit, elkaar zien, ervaringen delen en vooral elkaar ontmoeten. Maar we willen ook realistisch zijn. Als de regering zegt dat we weer in groepen bij elkaar kunnen komen, is dat misschien nog veel te vroeg voor nierpatiënten. Vandaar dat we bij de NVN hebben besloten om al onze fysieke bijeenkomsten tot het einde van het jaar te annuleren. We gaan natuurlijk ons best doen om er iets anders voor in de plaats te zetten. Bijvoorbeeld digitale bijeenkomsten, zoals we afgelopen maand al hebben gedaan met onze ALV. Op onze website kunt u het verslag en de ALV zelf bekijken. Onderaan dit bericht een link naar de ALV.

U ontvangt binnenkort meer informatie over onze plannen voor digitale ontmoetingen in plaats van de themadagen.  
Vooruitlopend op de andere plannen is er al een eerste kans elkaar digitaal te ontmoeten op 27 mei as:
Vooraankondiging webinar: ‘De coronapandemie in het kader van niertransplantatie’
Nieren.nl en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) merken dat er veel vragen leven bij niertransplantatiepatiënten, patiënten die op de wachtlijst staan voor een donornier en naasten. Samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Erasmus MC, de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en het Landelijk Coördinatieteam Nefrologie hebben we de handen ineengeslagen om een webinar op te zetten.
 
Voor dit gezamenlijke webinar richten wij ons op het informeren over de huidige stand van zaken omtrent de coronapandemie en wat dit betekent voor: niertransplantatiepatiënten patiënten die op de wachtlijst staan voor een niertransplantatie mensen die een nier gaan doneren naasten Het webinar vindt plaats op woensdagavond 27 mei van 19.00 tot 20.00 uur.
 
Tijdens het webinar kunt u live vragen stellen. Vanwege privacy kunnen we niet specifiek ingaan op uw persoonlijke situatie, wel kunnen deskundigen in algemene zin antwoorden.
Volgende week sturen we u een bericht waar u zich kunt aanmelden voor dit webinar. Dat kan natuurlijk dan ook via onze website.
 
Heeft u zelf ervaring met het organiseren van een digitale bijeenkomst of andere digitale alternatieven voor fysieke ontmoetingen, dan zijn we zeker geïnteresseerd in uw ervaringen. Als u uw ervaring met ons wilt delen, Neemt u dan contact op met Marjolein Storm (storm@nvn.nl). Dan kunnen we uw input betrekken bij onze plannen. 

Nieuwsbrieven 
Een aantal NVN leden heeft zich uitgeschreven voor de zogenaamde nieuwsbrieven. Wellicht overweegt u ook om u af te melden voor de nieuwsbrief. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat u te veel mails ontvangt. Uitschrijven voor de nieuwsbrief betekent op dit moment echter dat we dan, vanwege de privacy, uw mailadres uit ons bestand moeten halen. U ontvangt dan geen enkele digitale post meer van ons. We onderzoeken of we in de toekomst onderscheid kunnen maken tussen de verschillende vormen van digitale post waardoor het mogelijk is om aan te geven welke u wel en welke u niet wilt ontvangen. Zolang dat niet zo is, vragen we u met klem zich niet uit te schrijven voor de nieuwsbrief. In deze tijd van Corona, is de mail een heel belangrijk kanaal om geïnformeerd en in contact te blijven. 

Tot slot 
Mocht u behoefte hebben aan een luisterend oor, dan kunt u terecht bij de NVN-Luistertelefoon. Op onze website nvn.nl vindt u informatie over de bereikbaarheid en het gratis telefoonnummer. 

Voor nu wensen wij u veel sterkte en gezondheid toe.

Namens het team en bestuur van de NVN,
Marja Ho-dac, directeur NVN