Webinar: coronavirus en niertransplantatie

Woensdag 27 mei 19.00-20.00 uur

Wat betekent het coronavirus voor mensen die getransplanteerd zijn of op de wachtlijst staan voor een niertransplantatie? Is het nog wel veilig om een nier te doneren? Bij nieren.nl en de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) komen dagelijks vragen binnen van patiënten, donoren en hun naasten. Daarom organiseren wij een webinar over het coronavirus, samen met de NVN, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Erasmus MC, de Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN) en het Landelijk Coördinatieteam Nefrologie.

Wat is een webinar?

Een webinar is een interactieve live-uitzending via internet. Een dag voor het webinar ontvangt u een e-mail met link naar de live-uitzending. U hoeft geen software te downloaden. U kunt vanaf uw computer, laptop, tablet of telefoon heel makkelijk deelnemen door op de link te klikken.

Voor wie is het webinar?

Met dit gezamenlijke webinar willen wij u informeren over de huidige stand van zaken omtrent de coronapandemie en wat dit betekent voor:

 • niertransplantatiepatiënten
 • mensen die op de wachtlijst staan voor een niertransplantatie
 • mensen die een nier gaan doneren
 • naasten

Onderwerpen en vragen

Het webinar vindt plaats op woensdagavond 27 mei van 19.00 tot 20.00 uur. Tijdens het webinar komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • informatie over het coronavirus (COVID-19) en wat dit voor u betekent
 • huidige feiten en cijfers 
 • veiligheid ziekenhuisbezoek, ziekenhuisopnames en het herstarten van het transplantatieprogramma
 • hoe om te gaan met de 1,5 meter maatschappij en de versoepeling van de coronamaatregelen
 • hoe om te gaan met gevoelens van angst en onzekerheid

Voorafgaand aan het webinar kunt u vragen insturen. Ook tijdens het webinar kunt u (live) vragen stellen. Vanwege privacy kunnen we niet specifiek ingaan op uw persoonlijke situatie, wel kunnen deskundigen in algemene zin antwoorden.

Sprekers

De volgende sprekers zijn aanwezig: 

 • Joris Rotmans (internist-nefroloog), Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
 • Jacqueline van de Wetering (internist-nefroloog), Erasmus MC Rotterdam
 • Emma Massey (psycholoog en onderzoeker), Erasmus MC Rotterdam
 • Marja Ho-Dac, directeur Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)

Aanmelden voor webinar woensdagavond 27 mei

De online bijeenkomst is openbaar en voor iedereen toegankelijk na aanmelding. Een paar dagen voor het webinar ontvangt u een e-mail met link naar de interactieve live-uitzending. U kunt zich aanmelden via de website van de NVN. (U hoeft geen lid te zijn van de NVN om u in te schrijven.)

Na aanmelding ontvangt u een korte enquête. Hierin kunt u aangeven welke vragen er bij u leven. De sprekers kunnen deze vragen gebruiken om het webinar voor te bereiden. Probeer uw vraag kort en krachtig te formuleren. Stel zo veel mogelijk algemene vragen en geen vragen die specifiek uw persoonlijke situatie betreffen. Voor dit soort vragen is uw eigen arts uw aanspreekpunt.

Wij hopen dat u aanwezig bent op 27 mei! De bijeenkomst wordt opgenomen. Mocht het u om wat voor reden niet lukken om deel te nemen aan de bijeenkomst, dan kunt u deze later alsnog bekijken. 

Nu al meer weten?

 • Wilt u nu alvast informatie? Neem een kijkje in ons dossier Coronavirus en chronische nierschade
 • Deel uw gedachten en gevoelens met andere patiënten, nierdonoren en naasten. Start een gesprek in een van de gespreksgroepen op nieren.nl.
 • Hebt u nog vragen over het webinar? Mail dan naar redactie@nieren.nl.