Alle jubileumactiviteiten in 2020 vanwege Corona afgelast !

HILVERSUM
Het hing al in de lucht, maar na de persconferentie van de regering van donderdag 6 augustus werd het definitief: het programma met jubileumactiviteiten van de patiëntenvereniging Leef wordt voor dit jaar afgelast. 

De afgelasting van het feestprogramma gebeurt natuurlijk met grote spijt.
De bestuursleden van Leef zijn meer dan een jaar in touw geweest om een zo gevarieerd mogelijk programma voor te bereiden.
Na de start van de corona-problematiek in Nederland bleef er enige hoop dat het najaar nog mogelijkheden zouden bieden. Met de blijvende onzekerheid omtrent het virus, is nu besloten de knoop voor dit jaar door te hakken. 

Begin volgend jaar zal het bestuur nagaan wat voor het jaar 2021 wel mogelijk is.
We houden u uiteraard op de hoogte. 

We wensen u alle goeds toe en denk om uw veiligheid. 

Vriendelijke groet, bestuur Leef