Save the date: webinar over coronavaccinatie bij nierpatiënten

Veel nierpatiënten hebben vragen over de beschikbaarheid, effectiviteit en veiligheid van de coronavaccins. Een van de meest gestelde vragen is wanneer vaccinatie zal plaatsvinden bij patiënten met een verminderde nierfunctie, in dialyse of na een niertransplantatie.

De beroepsorganisaties die bij de zorg van nierpatiënten betrokken zijn (o.a. de Nederlandse Federatie van Nefrologen (NFN) en het Landelijk Overleg Nier Transplantatie (LONT)) voeren op dit moment druk overleg hierover met het RIVM. Ook wordt er een groot onderzoek gepland om de werkzaamheid en veiligheid van vaccins bij specifieke nierpatiënten te monitoren.

Op vrijdag 22 januari van 17:00 – 18:15 uur organiseren de NVN en de Nierstichting een webinar speciaal voor nierpatiënten over coronavaccinatie bij nierpatiënten.

Tijdens het webinar brengen we u op de hoogte van de meest recente stand van zaken van de vaccinaties bij nierpatiënten en hoe we antwoord hopen te krijgen op resterende vragen over werkzaamheid en veiligheid. Deze vragen zullen worden bediscussieerd door een panel van vaccinatie-experts en vertegenwoordigers van verschillende betrokken partijen, waaronder patiënten.

Verschillende artsen, vaccinatie-experts en patiëntvertegenwoordigers informeren u over de meest recente stand van zaken en beantwoorden uw vragen. Het panel bestaat uit:

dr. Debbie van Baarle, UMCG
dr. Ron Gansevoort, UMCG
dr. Marc Hemmelder, MUMC+
dr. Luuk Hilbrands, Radboudumc Nijmegen
Marja Ho-dac, directeur Nierpatiënten Vereniging Nederland
dr. Marlies Reinders, LUMC
Jan-Stephan Sanders, UMCG
Aiko de Vries, LUMC

Stel uw vraag
Heeft u een vraag die u wilt voorleggen aan een van bovenstaande experts? Mail deze dan naar redactie@nieren.nl. De vragen worden gebundeld en tijdens het webinar worden ze besproken en beantwoord door het panel.

Aanmelden
Deelname is gratis. We vragen u wel om u aan te melden. Dat kan bij de Nierstichting. Na aanmelding ontvangt u van de Nierstichting een e-mail met meer praktische informatie. Meld u aan via: https://nierstichting.nl/webinar-over-vaccinatie-van-nierpatienten/

Het webinar is na afloop terug te kijken en de antwoorden die er zijn worden via nieren.nl https://www.nieren.nl/bibliotheek/188-coronavirus-en-chronische-nierschade.https://www.nieren.nl/bibliotheek/188-coronavirus-en-chronische-nierschade