Zoals elk jaar is er ook dit jaar een Algemene leden vergadering gepland en wel op zondag 24 april 2022 online (beleid van Tergooi MC) van 14:00 – 15:00 uur.

Het programma is als volgt:

 1. Opening en welkom
 2. Jaar 2021 een terugblik:
  1. Financieel jaarverslag
  1. Verslag kascommissie
  1. Algemeen en sociaal jaarverslag
 3. Jaar 2022:
  1. Bestuur Leef!
   1. Zittingsduur huidig bestuur ( nu 7 jaar)
   1. Vacatures
    1. J. Schouten, penningmeester, treedt af, niet herkiesbaar
    1. P. Floor, ledenadministratie en festiviteiten, treedt af, niet herkiesbaar
    1. Bart Grimmelius, secretaris, treedt af, niet herkiesbaar
    1. Ron de Boer, algemeen bestuurslid
    1. Vera van de Hoef, voorzitter
    1. Heleen Boelens, algemeen bestuurslid
 4. Toekomst Leef
  1. Aanmelding nieuwe bestuursleden
  1. Alternatieven bij geen aanmeldingen nieuwe bestuursleden van de vereniging
  1. Naar aanleiding van a. of b. zal het (gecombineerde) lidmaatschap ongewijzigd blijven of vervallen.
  1. Indien er een nieuw bestuur aangesteld wordt, zullen er weer plannen voor 2022-2023 gemaakt worden.
 • Rondvraag

mail je aanmelding naar secretarisleef@outlook.com