Regionale vereniging van nierpatiënten Leef

Praten met andere nierpatiënten uit de regio? Gezellige dingen ondernemen met lotgenoten? Dat kan bij Leef, de regionale patiëntenvereniging voor mensen die worden behandeld op de Dialyseafdeling Tergooi B.V. Leef is er echter voor iedereen die in/via bovenstaande centra met een nierziekte is geconfronteerd (hemo- en peritoneale dialyse, nierfalenpoli, thuisdialyse, partner, broer, zus en dergelijke).

Leef organiseert ontmoetingsbijeenkomsten en dagtochten voor patiënten en hun partners. Daarnaast probeert zij minimaal eenmaal per jaar een thema-avond te houden over onderwerpen die nierpatiënten aangaan. Hierbij valt te denken aan thuishemodialyse, beweging, de Wet Voorzieningen Gehandicapten, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het Centrum Indicatiestelling Zorg. Het bestuur probeert bij het organiseren van bijeenkomsten zoveel mogelijk in te spelen op de behoefte van de leden en de actualiteit.

Een aantal malen per jaar verschijnt onder het hoofdstuk berichten op deze website verslagen van bijeenkomsten, een agenda, nieuwtjes van het bestuur. Ingezonden stukken van leden kunnen wij hier ook op plaatsen mits respectvol geschreven.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering legt het bestuur van de vereniging verantwoording af over de jaarrekening en het beleid. Daarnaast presenteert Leef haar plannen voor het komende jaar. Een lid van Leef kan aan alle activiteiten gratis meedoen.

De contributie wordt ieder jaar vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering. Thans is deze contributie € 25,- per jaar. Bovendien is een lid van Leef hierdoor automatisch lid van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), zodat bijvoorbeeld ook het blad ‘Wisselwerking’ wordt verkregen. kunnen zij deelnemen aan NVN activiteiten en gebruikmaken van de NVN diensten.

Partners/familieleden/vrienden betalen een contributie van € 15,00 per jaar.

Hierin is het NVN partnerlidmaatschap inbegrepen. Vanzelfsprekend hebben deze leden dezelfde rechten en kunnen zij tegen dezelfde condities deelnemen aan Leef activiteiten.

N.B. Dit geldt niet voor partnerleden die niet op hetzelfde adres woonachtig zijn. Zij worden enkel lid van Leef. Indien zij ook een NVN lidmaatschap willen moeten zij een hoofdlidmaatschap (€ 25,-) opgeven.

‘Vrienden van’ en andere begunstigers

‘Vrienden van’ kan iedereen worden die de vereniging een warm hart toedraagt en haar activiteiten financieel wil ondersteunen. Als minimumbijdrage wordt € 15,00- per jaar gevraagd, maar meer is uiteraard van harte welkom. ‘Vrienden van’ worden via het Internet van de activiteiten van Leef op de hoogte gehouden. Ook fysieke bijdragen aan de activiteiten van Leef van niet-leden zijn welkom. Sponsor kunnen worden bedrijven en organisaties die de vereniging en/of haar activiteiten financieel of functioneel willen ondersteunen.

      Tarieven op een rijtje!

A.      Lidmaatschap Leef (voor nierpatiënten incl. NVN, + Wisselwerking)€ 25,00 per jaar
B.      Partnerlidmaatschap (incl. NVN, geen Wisselwerking)€ 20,00 per jaar
C.      Partnerlidmaatschap (ander adres, incl. NVN, + Wisselwerking)€ 25,00 per jaar
D.      Vriend van de Leef (geen lidmaatschap NVN)€ 15,00 per jaar
E.       Vriend van de Leef (incl. lidmaatschap NVN, + Wisselwerking)€ 25,00 per jaar
F.       Vriend van de Leef meer dan € 15,00

Indien u al lid bent van de NVN kunnen wij dit voor u omzetten naar een gecombineerd lidmaatschap zoals vermeld onder A, B, C of E.

De bankgegevens:U kunt uw lidmaatschapsgeld overmaken op rekeningnummer: NL 07 SNSB 0706 1636 21 o.v.v. contributie 2019 t.a.v. Leef! Vereniging van nierpatiënten te Hilversum.

Wilt u lid worden of opzeggen, wilt u dat wij uw lidmaatschap van de NVN opnemen in het Leef lidmaatschap, stuur ons dan een mail naar info@leef-gooi.nl of via deze link. In het bericht kunt u dan vermelden waar het over gaat.