Geachte leden van Leef                                                                                                         24-05-2018

Er zijn veranderingen doorgevoerd in de wereldwijde privacywetgeving waardoor wij opnieuw naar onze eigen regels moeten kijken. Omdat wij heldere, nauwkeurigere en eenvoudigere taal willen gebruiken met betrekking tot hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen, passen wij ons privacy beleid aan.  Privacy — Ons streven naar privacy is niet veranderd. De opzet van het privacy beleid is zo gewijzigd dat het gemakkelijker leesbaar is en voldoet aan nieuwe, wereldwijde vereisten. Het beleid beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

Privacybeleid

Wie we zijn

Wij zijn Leef vereniging van nierpatiënten. Dé regionale patiëntenvereniging voor mensen die worden behandeld op de Dialyseafdeling van Tergooi B.V. Leef is er echter voor iedereen die in/via bovenstaande centra met een nierziekte is geconfronteerd (hemodialyse, peritoneale dialyse, nierfalenpoli, thuisdialyse, partner, broer, zus en vriend e.d.). Leef organiseert ontmoetingsbijeenkomsten en dagtochten voor patiënten en hun partners. Daarnaast probeert zij minimaal eenmaal per jaar een thema-avond te houden over onderwerpen die nierpatiënten aangaan. Hierbij valt te denken aan thuishemodialyse, beweging, de Wet Voorzieningen Gehandicapten, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het Centrum Indicatiestelling Zorg. Het bestuur probeert bij het organiseren van bijeenkomsten zoveel mogelijk in te spelen op de behoefte van de leden en de actualiteit.

Informatie over uw persoonlijke gegevens

Dit privacybeleid heeft betrekking op gegevens over u en uw interactie met onze diensten.

‘Persoonlijke gegevens’ zijn gegevens die direct of indirect, op zichzelf of in combinatie met andere informatie, gebruikt kunnen worden om u te identificeren. Hiertoe behoren uw naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en gegevens over welke behandeling u krijgt in Dialysecentrum `t Gooi en Tergooi.

Leef verzamelt, gebruikt en verwerkt persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in dit privacybeleid, t.b.v. het lidmaatschap van de NVN en om u te voorzien van informatie over lotgenotencontact, uitjes en andere bijeenkomsten.

Hoe we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

Via het aanmeldingsformulier van Leef! We verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u gebruikmaakt van het lidmaatschap van Leef en de NVN. Deze persoonlijke gegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en eventueel welke behandeling u ondergaat, omvatten. Wij gebruiken deze gegevens alleen om uw lidmaatschap bij de NVN mogelijk te maken. We gebruiken deze gegevens ook voor uitnodigingen voor specifieke interne doeleinden zoals lotgenoten contact thuis dialysepatiënten.

Beveiliging

Wij voeren passende technische en organisatorische waarborgen door ter bescherming tegen de onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonlijke gegevens en tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot persoonlijke gegevens. Wij wijzen u er echter op dat we de beveiligingsrisico’s die samenhangen met de opslag en overdracht van persoonlijke gegevens niet volledig kunnen elimineren.

Bewaren van gegevens

Leef en de NVN zullen al uw persoonlijke gegevens bewaren zo lang u een lid bent of zolang dit nodig is om u te voorzien van de informatie of diensten. We zullen uw persoonlijke gegevens ook bewaren en gebruiken als dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Indien we uw persoonlijke gegevens niet langer hoeven te verwerken voor de in dit privacybeleid uiteengezette doelstellingen, verwijderen wij uw persoonlijke gegevens uit onze systemen.

Indien toegestaan, zullen wij uw persoonlijke gegevens ook op uw verzoek verwijderen. Als u vragen hebt over onze praktijken voor het bewaren van gegevens, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres: secretarisleef@outlook.com

Heeft u nog vragen

Als u vragen, opmerkingen of zorgen hebt over de manier waarop we omgaan met uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met opnemen met een van de bestuursleden of een mail sturen naar:

e-mailadres secretarisleef@outlook.com.